Бюджет

Ако файловете не се отварят автоматично, давате десен бутон върху линка (файлът, който ви интересува), -> save as (запази като) -> файлът ще се свали и може да бъде отворен със съответната офис програма.

 

Годишен_отчет_2018

Бюджет_2019

Отчет Януари/2019

Отчет Февруари/2019

Отчет Март/2019

Отчет Април/2019

Отчет Май/2019

Отчет Юни/2019

Отчет Юли/2019

Отчет Август/2019

Отчет Септември/2019

Отчет Октомври/2019

Отчет Ноември/2019

Отчет Декември/2019

Отчет Януари/2020

Отчет Февруари/2020

Отчет Март/2020

Отчет Април/ 2020

Отчет Май/ 2020

Отчет Юни/ 2020

Отчет Юли/ 2020

Отчет Август/ 2020

Отчет Септевмри/ 2020

Отчет Октомври/ 2020

Отчет Ноември/ 2020

Отчет Декември/ 2020

Бюджет 2021

Капиталови разходи 2021

Натурални показатели 2021

B3_2021_1_7315 Първо тримесечие

B3_2021_2_7315 Второ тримесечие

B3_2021_3_7315 Трето тримесечие

B3_2021_4_7315 четвърто тримесечие

Проектобюджет 2022

B3_2022_1_7315 – Първо тримесечие

B3_2022_2_7315 – Второ тримесечие

B3_2022_3_7315 – Трето тримесечие

B3_2022_4_7315 -Четвърто тримесечие

B3_2023_1_7315 – Първо тримесечие -2023 г

B3_2023_2_7315 – Второ тримесечие 2023