Преподавателски екип

Начален курс

Соня Динекова-Петрова – начален учител

Красимира Семерджиева – начален учител

Вергиния Хрискова- начален учител 

Стоянка Чернева – начален учител 

Радостина Серафимова – учител ЦДО в начален етап  

Мая Марковска – учител ЦДО в начален етап

 

 

Учители в прогимназиален етап

Татяна Павлова – Цонкова – учител Математика, Информационни технологии

Лилия Василева- учител Български език и литература, История и цивилизация, БДП

Анна Велкова- Химия и опазване на околната среда,Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Човекът и природарта

Нелина Несторова – учител Английски език

Лиляна Шумчева- учител ЦДО в прогимназиален етап, Технология и предприемачество

Теодора Новакова – География и икономика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Самоподготовка