Преподавателски екип

Начален курс

Соня Динекова-Петрова – начален учител

Красимира Семерджиева – начален учител

Вергиния Хрискова- начален учител 

Стоянка Чернева – начален учител 

Силвия Върбанова – учител ЦДО в начален етап  

Лиляна Шумчева- учител ЦДО в начален етап 

Мая Марковска – учител ЦДО в начален етап

 

 

Учители в прогимназиален етап

Ваня Балева – учител Математика, Информационни технологии

Лилия Василева- учител Български език и литература, История и цивилизация

Илияна Гочева-Нейкова- Химия и опазване на околната среда,Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Изобразително, Музика

Илко Германов – учител Английски език, Технология и предприемачество

Джулия Вълчева- учител ЦДО прогимназиален етап

Александра Бедрозова – учител ЦДО прогимназиален етап