Преподавателски екип

Начален курс

Вергиния Хрискова- начален учител 

Стоянка Чернева – начален учител 

Диляна Димитрова – начален учител 

Петя Вълкова- начален учител 

Лиляна Шумчева- учител ЦДО в начален етап 

Мая Марковска – учител ЦДО в начален етап

Даниела Дончева – учител ЦДО в начален етап

 

Учители в прогимназиален етап

Кунка Христова- учител Математика, Физика , Човекът и природата

Цвятко Филипов – География и икономика, Физическо възпитание

Лилия Василева- учител Български език и литература

Мария Нейкова – учител История и цивилизация,Информационни технологии

Илияна Гочева-Нейкова- Химия и опазване на околната среда,Биология и здравно образование,Английски език 

Джулия Вълчева- учител ЦДО прогимназиален етап

Ваня Балева- учител ЦДО прогимназиален етап