Начало

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

Твори Бъдещето! Експериментирай в насотящето! Образовай всеки ден !

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме малко училище с големи мечти! Единственото  на територията на Община Мирково, с повече от 123 годишна история. ОУ „Георги Бенковски“ предлага качествено обучение, подготвя личности, владеещи основите и закономерностите на човешкото познание. Възпитава у учениците общочовешки ценности и добродетели за приобщаването им към ценностната система на европейската общност.

       Училището разгръща разнородна дейност в извънкласни и извънурочни форми, с цел развиване индивидуалните способности на учениците и улесняване на тяхната личностна и професионална реализация.

Ние се стремим да изградим у децата основателно самочувствие на знаещи и можещи хора, съзидатели на по-мирен, по-интересен и по-добър свят.


Нашите партньори