Обществен съвет

Цвета Попова – председател

Членове:
1. Силвия Коленцова

2. Александра Дешова

3. Мария Цветкова

4. Тинка Минкова

5. Александър Филипов

6. Нина Михова